Образование

1977 - 1983
медицина, лекарствени регулации
Медицински университет - София, Университет в Бон, Германия

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb