Последователи
д-р Виолета Цветкова
д-р Мила  Сертова
д-р Христина Божинова-Димитрова
доц. Владимир Гончев, дм
Моника  Деянова Петкова
маг.-фарм. Емилия Иванова