За мен

"Новости в лечението на ендометриозата" /Презентация/

Презентцията бе изнесена по време на 10-тата Юбилейна Конференция на АГ от доболничната помощ, която се проведе в Несъбър от 22 до 24 септември 2017г.

(Вижте цялата информация в прикачения файл: ендометриоза.pptx)

 

"Какво може да ни каже пренаталния скрининг" /Презентация/

Презентцията бе изнесена по време на 10-тата Юбилейна Конференция на АГ от доболничната помощ, която се проведе в Несъбър от 22 до 24 септември 2017г.

Рискът от фетални малформации съществува при всички бременни. Приема се, че пренаталният УЗ скрининг трябва да се прилага при всички.

(Вижте цялата информация в прикачения файл: скрининг1.pdf)

pdf

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
359888319083
Платен прием
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, Пловдив
359888319083
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb