Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Опит

1000, София, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б
359884993295
Платен прием

Образование

Вирусология

Специалности

Вирусология
Инфекциозни болести
Клинична лаборатория и микробиология
Медицинска генетика и ембриология

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели