Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51Б
359884993295
Платен прием

Образование

Вирусология

Специалности

Вирусология
Инфекциозни болести
Медицинска генетика
Клинична лаборатория

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb