Опит

1000, София, България, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б
359884993295
Платен прием

Образование

Вирусология

Специалности

Вирусология
Инфекциозни болести
Клинична лаборатория и микробиология
Медицинска генетика и ембриология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb