Последователи
Дончето Тошева
Дончето Тошева
Студент по медицина
Виктория Хубенова
Виктория Хубенова
Студент по медицина
д-р Даян Трифонова
д-р Даян Трифонова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Стамен Касалов
д-р Стамен Касалов
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Станислав  Стоилов
Д-р Станислав Стоилов
Акушерство и гинекология