За мен

Д-р Иванова е специалист по нуклеарна медицина в Комплексния онкологичен център в Бургас.

Завършва медицина в Медицински университет във Варна. Специализира нуклеарна медицина в София през 2004 г.

Работи в Комплексния онкоцентър от 1998 г. Извършва нуклеарни медицински изследвания на гама камера за онкологични и неонкологични заболявания. Прави костни, бъбречни и сцинтиграфии на щитовидната жлеза, както и на други органи. 

Отделението разполага с радиоимунологична лаборатория за туморни маркери.