Опит

7000, Русе, България, ул. Буров 15
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Общопрактикуващ лекар

Специалности

Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb