Опит

7000, Русе, България, гр.Русе, бул. Липник 123, ет.2, каб.204
359887960511
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология
Общопрактикуващ лекар

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb