За мен

Преподавател в Медицинския колеж "Йорданка Филаретова" - специалност рентгенов лаборант

.

Опит

Преподавател
1000, София, България, ул. „Йорданка Филаретова“ 3