За мен

Д-р Борил Петров е изпълнителен директор на Пета многопрофилна болница на активно лечение, гр. София.