За мен

специалист - ОПЛ

Завършила е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. Стара Загора