За мен

специалист - Белодробни болести, Вътрешни болести

Завършила е Медицина в МУ - гр.Варна

Придобити специалности по "Белодробни болести" и "Вътрешни болести" в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 132
Платен прием
Работи с осигурител
8230, Несебър, България, ул. Иван Вазов 11
Дни за консултация

Вторник

14:30 - 18:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Пневмология и фтизиатрия

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb