Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
Платен прием
Работи с осигурител
7100, Бяла (Бяла), България, ул. Васил Левски 62
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия
Детска хирургия

Специалности

Детска хирургия
Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb