За мен

Доц. Хранов е ръководител на 2-ра психиатрична клиника на МБАЛНП Св. Наум

Завършил е медицина през 1981 г.

Специалност - психиатрия: 1984 г. 

Научна степен „доктор“: 1996 г.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Всеки ден от 8:00 до 15:00ч.
Платен прием
Работи с осигурител