За мен

Доц. д-р Огнян Шербанов, е завършил медицина през 1996 г. в МУ-Варна. Придобил е магистърска степен по здравен мениджмънт през 2005г. във Великотърновския университет. Има специалност по вътрешни болести, която е защитил в МУ-Варна, а специалност кардиология придобива през 2013г. в МУ-Плевен. Притежава и сертификат по ЕхоКГ-базово ниво, от МУ-Плевен.

Научните интереси са в областта на кардиологията, артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, както и ритъмни нарушения. Професионалният си път започва, като лекар ординатор в ЦСМП-Русе, след това продължава работа в МБАЛ-Русе, а специализациите му са в Плевен. В момента, е и доцент към Катедра МКДД при ФОЗЗГ “Ангел Кънчев“ в Русе. От ноември 2016 г. до октомври 2019г. е главен асистент и доцент в Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗЗГ на русенския университет.

 

Опит

7000, Русе, България, ул. Рига № 35
Платен прием
Работи с осигурител