За мен

Проф. Тотев е Началник на клиниката по образна диагностика в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД в София.

Образование: 1963 - 1971 - Основно образование – 131 ЕСПУ София, 1971 – 1973 – Средно образование- 29та Гимназия, София, 1973 - 1976 - Средно образование – Гимназията “Освалдо Херера” – Санта Клара, Куба, където издържа успешно матурата.

От 1976 – 1977- Висше образование – Централен университет, Санта Клара, Куба а от

1977 - 1982 - Висше образование – Медицинска Академия, София.  Трудовия си стаж започва  в Рентгеново отделение на Районна болница в Червен Бряг от 1982 г. до 1986-а. година като ординатор - рентгенолог. От 1986 до днес работи в Клиниката по образна диагностика към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД. 1986 - 1991 ординатор - рентгенолог. 1991- 2007 асистент, 2007-2012 доцент а от 2012 професор към същата.  От 1997 до 2014 е началник отделение в \клиниката по Образна диагностика а от 2014 Началник на клиниката. Придобива специалност Рентгенология (Образна диагностика ) - МА София 1992г.

Научно звание „доцент (Ст.н.с.ІІст.)”(03.01.22) – Висша Атестационна Комисия на Р. България, София – диплом № 26725/10.01.2011 

Академичната длъжност „професор“ – конкурс обявен в ДВ бр.5608.07.2014, с протокол на Научния Съвет на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД №13 от 10.12.2014 и удостоверен с диплом № А 000043 от 20.12.2014

Квалификационен курс “Здравен мениджмънт” във Факултета по обществена здраве към МУ, София- диплом № 669/24.06.2005

Публикации в научни списания 69 в България и 8 в чужбина  на различни теми от Образната диагностика.Участвал е в научни мероприятия в България със 93 доклада и постера, а в чужбина с 38. Три от постерите му в България са печелили награда за най-добър постер на съответното научно мероприятие. По време на 32-ия конгрес на Словашката асоциация по радиология (2001) бе награден с почетния медал на същата.

Член е на Редакционната колегия на списание „Рентгенология и Радиология”. 

Член е и на Българската асоциация по радиология (БАР), като от 1997 година е неин касиер, от 2009 – научен секретар на БАР, а от 2013 председател на същата. Член е и на CIRSE (Cardiovascular and interventional society of Europe - Европейската асоциация по Кардиоваскуларна и Интервенцинолна рентгенология) от 2004, от 2012 е избран за "fellow" на същата, на Европейската асоциация по радиология (ESR) от 1999 (преди промяната бе индивидуален член и на EАR и на EСR), на ESER (европейската асоциация по спешна радиология), на GREF (групата на преподавателите-франкофони по образна диагностика), на Aмериканската асоциация по спешна радиология (ASER), на БДСМ (Българското дружество по спешна медицина) от 2013, на "BCR" (Balkan Congress of Radiology - Балканския конгрес по радиология) от 2007), член и заместник председател на БДИР (Българското дружество по интервенционална рентгенология към БАР) от неговото основаване.

Председател на 10тия Балкански конгрес по Радиология в гр.Сандански,2012, Предесател на ESIR – «Вelow the knee” (Европейското училище по Радиология) София, 2012,

Владее чешки, словашки, испански, руски, английски и сърбохърватски.

Дисертации – една за научната и образователна степен "доктор".

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154489
Работи по график.
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Милан Тотев, дм създаде публикация
2015
проф. Милан Тотев, дм създаде публикация
2015

Публикации

Интервенционалната рентгенология съкращава болничния престой (ВИДЕО)
Интервенционалната рентгенология съкращава болничния...
Публикация
Модерните образни методи са безопасни за пациенти (ВИДЕО)
Модерните образни методи са безопасни за пациенти (В...
Публикация