За мен

Проф. Тотев е Началник на клиниката по образна диагностика в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД в София.

Образование: 1963 - 1971 - Основно образование – 131 ЕСПУ София, 1971 – 1973 – Средно образование- 29та Гимназия, София, 1973 - 1976 - Средно образование – Гимназията “Освалдо Херера” – Санта Клара, Куба, където издържа успешно матурата.

От 1976 – 1977- Висше образование – Централен университет, Санта Клара, Куба а от

1977 - 1982 - Висше образование – Медицинска Академия, София.  Трудовия си стаж започва  в Рентгеново отделение на Районна болница в Червен Бряг от 1982 г. до 1986-а. година като ординатор - рентгенолог. От 1986 до днес работи в Клиниката по образна диагностика към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД. 1986 - 1991 ординатор - рентгенолог. 1991- 2007 асистент, 2007-2012 доцент а от 2012 професор към същата.  От 1997 до 2014 е началник отделение в \клиниката по Образна диагностика а от 2014 Началник на клиниката. Придобива специалност Рентгенология (Образна диагностика ) - МА София 1992г.

Научно звание „доцент (Ст.н.с.ІІст.)”(03.01.22) – Висша Атестационна Комисия на Р. България, София – диплом № 26725/10.01.2011 

Академичната длъжност „професор“ – конкурс обявен в ДВ бр.5608.07.2014, с протокол на Научния Съвет на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД №13 от 10.12.2014 и удостоверен с диплом № А 000043 от 20.12.2014

Квалификационен курс “Здравен мениджмънт” във Факултета по обществена здраве към МУ, София- диплом № 669/24.06.2005

Публикации в научни списания 69 в България и 8 в чужбина  на различни теми от Образната диагностика.Участвал е в научни мероприятия в България със 93 доклада и постера, а в чужбина с 38. Три от постерите му в България са печелили награда за най-добър постер на съответното научно мероприятие. По време на 32-ия конгрес на Словашката асоциация по радиология (2001) бе награден с почетния медал на същата.

Член е на Редакционната колегия на списание „Рентгенология и Радиология”. 

Член е и на Българската асоциация по радиология (БАР), като от 1997 година е неин касиер, от 2009 – научен секретар на БАР, а от 2013 председател на същата. Член е и на CIRSE (Cardiovascular and interventional society of Europe - Европейската асоциация по Кардиоваскуларна и Интервенцинолна рентгенология) от 2004, от 2012 е избран за "fellow" на същата, на Европейската асоциация по радиология (ESR) от 1999 (преди промяната бе индивидуален член и на EАR и на EСR), на ESER (европейската асоциация по спешна радиология), на GREF (групата на преподавателите-франкофони по образна диагностика), на Aмериканската асоциация по спешна радиология (ASER), на БДСМ (Българското дружество по спешна медицина) от 2013, на "BCR" (Balkan Congress of Radiology - Балканския конгрес по радиология) от 2007), член и заместник председател на БДИР (Българското дружество по интервенционална рентгенология към БАР) от неговото основаване.

Председател на 10тия Балкански конгрес по Радиология в гр.Сандански,2012, Предесател на ESIR – «Вelow the knee” (Европейското училище по Радиология) София, 2012,

Владее чешки, словашки, испански, руски, английски и сърбохърватски.

Дисертации – една за научната и образователна степен "доктор".

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154489
Работи по график.
Платен прием
Работи с осигурител

Публикации

Интервенционалната рентгенология съкращава болничния престой (ВИДЕО)
Интервенционалната рентгенология съкращава болничния...
Публикация
Модерните образни методи са безопасни за пациенти (ВИДЕО)
Модерните образни методи са безопасни за пациенти (В...
Публикация