За мен

Специалист по кардиология

Извършва ехокардиография, холтер, стрес тест 

Опит

5250, Свищов, България, ул. Петър Ангелов 1, каб.22
Платен прием
Работи с осигурител