За мен

Завършил медицина във ВМИ, гр. Плевен, специалност акушерство и гинекология

Завършил медицина във ВМИ, гр. Плевен, специалност акушерство и гинекология

Професионална квалификация:

  • Призната правоспособност по "Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията" – І ниво (Диагностична лапароскопия) – Медицински университет, гр. Плевен
  • Призната правоспособност по "Оперативна лапароскопия в гинекологията" – ІІ ниво – Медицински университет, гр. Плевен
  • Професионална квалификация по "Ранна диагностика на заболяванията на млечната жлеза" – ВМА, гр. София
  • Професионална квалификация по "Хистероскопия" – Медицински университет, гр. Плевен
  • Професионална квалификация по "Колпоскопия" – Медицински университет, гр. Плевен
  • Професионална квалификация по "Здравен мениджмънт" – Стопанска академия "Димитър А. Ценов", гр. Свищов

В момента работи в:

  • МБАЛ "Св. София"
  • Медицински центрове FiHealth, гр. София

Приемно време:
вторник и сряда от 15:00 - 18:30 ч.
четвъртък и петък от 09:00 - 13:00 ч.
(с предварително записан час)

Опит

1000, София, България, ул. Проф. Александър Фол 2
Платен прием
Работи с осигурител