В които участва

Събития

VІ Българо-италианска ринологична среща
01.12.2017-03.12.2017
Само за специалисти
УНГ Вътрешни болести
VІ Българо-италианска ринологична среща 01.12.2017-03.12.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
3 Участници
1000, София, България
пл. „Света Неделя“ 5, 1000
02.12.17
01.12.17
Изтекло събитие