За мен


 

Специализации и квалификации:

  • Институт за клинична и експериментална медицина – Прага, Чехия, Електрокардиостимулацията с CRT и ICD терапия
  • Земелвайски университет – Будапеща, Унгария, Електрокардиостимулация и електрофизиология в „Сърдечен център”
  • УМБАЛ „Царица Йоанна“ (ИСУЛ) – гр. София, специализация „Вътрешни болести“ и „Кардиология“

Членство в научни дружества:

  • Член на Европейската асоциация по аритмии
  • Член на Европейското кардиологично дружество
  • Член на Българското кардиологично дружество

Образование:

2013-2015 Сертификат по кордиостимулация и електрофизиология -МУ София

2012г. - Сертификат по ехокардиография

2012г. - Придобита специалност: кардиология

2011г. - Специалист по електрокардиостимулация – Европейска асоциация по аритмии

2000г. - Медицински университет – гр. Плевен

Професионален опит:

2012г- 2019 - „Аджъбадем Сити Клиник“ – гр. София, инвазивен електрофизиолог
2005 - 2012г. - УМБАЛ „Царица Йоанна“ (ИСУЛ) – гр. София, лекар-асистент и докторант в Клиниката по кардиология
2004 - 2005г. - УМБАЛ „Г. Странски“ – гр. Плевен, ординатор в отделението по кардиология

Интереси и публикации:

  • публикации в български и чуждестранни медицински журнали
  •  участия в симпозиуми в страната и чужбина