ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПЛЕКСНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ВКЛЮЧВАЩА МЕТОДА НА DEEP ОSCILLATION ПРИ ГОНАРТРОЗА

Остеоартрозата (ОА) е най-често срещаното ревматично заболяване, характеризиращо се с деструкция ...

Публикации

ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПЛЕКСНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ВКЛЮЧВАЩА ...
Публикация