Публикации

Национална конференция по медицинска рехабилитация - ПРОГРАМА
Национална конференция по медицинска рехабилитация -...
Публикация
Национална конференция по медицинска рехабилитация - Хисар 2015
Национална конференция по медицинска рехабилитация -...
Публикация
д-р Любина Веселинова, дм създаде публикация
2015
д-р Любина Веселинова, дм създаде публикация
2015
Национална конференция по медицинска рехабилитация - Хисар 2015
Национална конференция по медицинска рехабилитация - Хисар 2015

Националната конференция на тема: „Медицинската рехабилитация - задължителен етап в комплексното ...