За мен

Проф. Троев е ръководител на началник на Отделение по физиотерапия и следоперативна рехабилитация в МБАЛ Света София

Завършва МУ София през 1977 г. Има специалности по вътрешни болести и физиотерапия, курортология и рехабилитация. Специализирал е Основи на здравния мениджмънт (2002-2003 г.)

Здравен мениджмънт под ръководството на американски специалисти - 4 модула (1999-2002 г.)

Има над 300 научни публикации, от които някои в чужбина - Германия, Гърция, Полша, Русия, Македония, Белгия и др. Те са в областта на ревматология, ортопедия, кардиорехабилитация, здравен мениджмънт, рехабилитация при редки болести, рехабилитация на метаболитния дисбаланс, рехабилитация на тежка травма, гериатрия.

Автор е на 6 монографии - три самостоятелни.

Научни степени

 • 1994 - Научна и образователна степен доктор по медицина
 • 2011 - Научна степен доктор на медицинските науки
 • От 1996 г. е доцент в Клиниката по физиотерапия и рехабилитация
 • От 2012 г. е професор по физиотерапия, курортология и рехабилитация
 • От 2013 г. е академик по физиотерапия към БАНИ

Професионален опит

 • От 1992 г. досега е Началник на Клиниката по физиотерапия и рехабилитация
 • 1989-1991 г. - Началник на отделение по апаратурна физиотерапия и рехабилитация - ВМА
 • 1986-1989 г. - Началник на медицинската служба в поделение 34340
 • 1983-1986 г. Началник на отделение - началник на Военен санаториум Поморие

През различни период от време

 • Национален консултант по физикална и рехабилитационна медицина
 • Председател на Софийското научно дружество по физикална медицина
 • Председател на Републиканското научно дружество по физикална медицина (към момента)
 • Председател на Асоциацията по по физикална и рехабилитационна медицина
 • Главен редактор на сп. Физикална медицина, рехабилитация и здраве

Опит

Началник на отделение
1618, София, България, бул. България 104
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Насочваме вниманието си към метаболитния синдром и затлъстяването
Насочваме вниманието си към метаболитния синдром и затлъстяването

Интервюто е публикувано в брой 34 на в. "Животът днес", автор е Галина Спасова.- Неглижират ли се...

Публикации

Насочваме вниманието си към метаболитния синдром и затлъстяването
Насочваме вниманието си към метаболитния синдром и з...
Публикация