Опит

лекар - специализант по Образна диагностика
5800, Плевен, България, ул. „Българска авиация"