За мен

специалист - педиатър

Завършила е Медицина в МУ - гр. Пловдив

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София

Опит

8200, Поморие, България,
Работи с осигурител
8200, Поморие, България,
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb