Последователи
Д-р Мая Тоскова Христозова
Д-р Мая Тоскова Христозова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Светослав Хрусанов
д-р Светослав Хрусанов
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Цветан Гатев
д-р Цветан Гатев
Ендокринология и болести на обмяната
Оля  Костадинова
Оля Костадинова
Вътрешни болести