За мен

Д-р Маринова е специалист по ендокринология и болести на обмяната от 2015г. Асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести - Медицински университет Варна.

Завършила е медицина в МУ Варна

Опит

Второ вътрешно отделение - лекар-ендокринолог
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
359052978244
Платен прием
Работи с осигурител