За мен

Д-р Маринова е специалист по ендокринология и болести на обмяната от 2015г. Асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести - Медицински университет Варна.

Завършила е медицина в МУ Варна