Опит

Управител
2000, Самоков, България, кв. Самоково, ул. Преспа 64

Образование

Фармация

Специалности

Фармация
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb