За мен

Магистър-фармацевт в Болнична аптека - МБАЛ Хасково.