илияна христова създаде статус
2015
Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тропически паразитози страни
Превантивни мерки при пребиваване в ендемични за тропически паразитози страни

Димова Й., Галев А.,Чобанова П. НПЦВЕХ-ВМАПребиваването на наши граждани в страни, ендемични за т...

Превантивни мерки при пребиваване ...