Опит

8120, Камено, България,
35955153193
Работи с осигурител
8120, Камено, България,
35955153193
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Вътрешни болести

Сертификати

Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-13

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb