Опит

1000, София, България, кв. Овча Купел - стара част
35929560555
Дни за консултация

Неделя

14:00 - 15:00

Платен прием
Началник функционално отделение
1618, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
35929821570
Работи с осигурител
Главен Асистент
1000, София, България, бул. Акад. Ив. Гешов 19

Образование

1994 - 1996
Пневмология и фтизиатрия
Медицински университет - София
София , България
1990 - 1994
Вътрешни болести
Медицински университет - София
София , България
2005 - 2007
Социална медицина и здравен мениджмънт
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Социална медицина и здравен мениджмънт
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb