Опит

1000, София, България, бул. “Македония” 38
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Патриарх Евтимий № 37
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb