За мен

Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

.Зам.-управител на IV МБАЛ,  София