За мен

Студент -рентгенов лаборант в Медицински колеж при МУ-Плевен, трети курс

Образование

2015 - До момента
Студент по медицина
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb