За мен

Завършил МУ-Плевен, специалисти - рентгенов лаборант в Клиника по образна диагностика при УМБАЛ - Плевен