За мен

специалист - педиатър

Завършила е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София

Опит

8600, Ямбол, България, ул. Христо Смирненски №2, к-т 310
Платен прием
Работи с осигурител