За мен

Началник на Катедра "Урология и нефрология", ВМА, София; Началник на Клиника по ендоурология и ЕКЛ, ВМА, София

  • Полк. проф. Илия Салтиров д.м.н, завършва медицина в Медицинска академия – София през 1983 г..
  • Завършва интернатура по обща хирургия в Клиника по обща хирургия към ВВМИ-София (1983 – 1986), Специализира урология в Катедрата по урология и нефрология към ВВМИ (1986 – 1989) след което работи като началник на Отделение по ендоурология в Клиниката по урология на ВМА (1989 – 2000).
  • През 2000 г. полк. доц. Илия Салтиров е избран за началник на новосъздадената Клиника по „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия” към Катедрата по урология и нефрология на ВМА, а през м. юни 2008 г. и за ръководител на Катедрата по “Урология и нефрология”на ВМА.
  • През 1995 година защитава и дисертационен труд на тема „Диагностични и терапевтични възможности на уретерореноскопията”, а през 2003 година получава научно звание „Доцент”.
  • През 2014 година защитава дисертационен труд на тема “Уролитиаза – съвременни хирургични методи за лечение, показания, възможности, резултати” и придобива научно звание “Доктор на медицинските науки“. През 2015 година придобива академично звание ”Професор” по урология.
  • Полк. проф. Илия Салтиров д.м.н има научни интереси в областта на уролитиазата, ендоурологията, екстракорпоралната литотрипсия и онкоурологията. Завършил курсове и специализации в областта на ендоурологията и минимално-инвазивната и лапароскопска хирургия в урологията.
  • Активен член е на Европейската асоциация по урология (EAU), Световната асоциация по урология (SIU), Българското урологично дружество. За периода 2002 – 2011 година е член на борда на Българското урологично дружество. През 2011 година доц. д-р Илия Салтиров е избран за асоцииран член на Борда на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (eULIS).
  • През 2014 година e избран за замесник председател на борда на SEGUR – South Eastern European Group for Urolithiasis Research.
проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2018
Уролитиаза и хетеролатерална дистопия на бъбрека със срастване – клиничен случай
Уролитиаза и хетеролатерална дистопия на бъбрека със срастване – клиничен случай

Въведение: Хетеролатералната дистопия на бъбрека със срастване е рядка вродена аномалия, при коят...

проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2018
Преходноклетъчен карцином на бъбречното легенче на подковообразен бъбрек – клиничен случай
Преходноклетъчен карцином на бъбречното легенче на подковообразен бъбрек – клиничен случай

Въведение: Преходноклетъчният карцином на горния уринарен тракт е относително рядък и представляв...

Публикации

8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”
8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна х...
Публикация
проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2018
Ретроградна интраренална хирургия по повод на конкремент в дистопичен бъбрек с малротация
Ретроградна интраренална хирургия по повод на конкремент в дистопичен бъбрек с малротация

Въведение: Бъбречната ектопия се дефинира, като атипично разположен бъбрек, поради неправилната ...

проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2018
Ретроградна интраренална хирургия по повод на конкремент в дистопичен бъбрек с малротация
Ретроградна интраренална хирургия по повод на конкремент в дистопичен бъбрек с малротация

Въведение: Бъбречната ектопия се дефинира, като атипично разположен бъбрек, поради неправилната ...

проф. Илия Салтиров, дмн създаде публикация
2017
8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”
8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

Уважаеми колеги и приятели, От името на Организационния комитет имам удоволствието да ви информи...

проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2017
Уважаеми колеги и приятели, От името на Организационния комитет имам удоволствието да ви информирам, че на 24 и 25 април 2017 година в хотел “Хилтън”, София, България ще се проведе 8ми Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” и “2nd SEGUR Workshop on Urolithiasis”. Симпозумът “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” е ежегодна научна проява, организирана от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия с подкрепата на Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR), Асоциация Urology in Emerging countries (U-merge), Experts in Stone Disease (ESD) International Alliance of Urolithiasis (IAU). Тази година, за втори път по време на Симпозиума “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”, ще се проведе “SEGUR Workshop on Urolithiasis” - международен образователен проект за теоретично и практическо обучение, организиран от South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR) и посветен на съвременните методи за диагностика, лечение и метафилактика на уролитиазата. В съдържанието на научната програма ще бъдат представени съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания под формата на: “State-of-the-art” лекции от водещи европейски преподаватели, “Live surgery” сесии с демонстрация в реално време на съвременни минимално-инвазивни ендоурологични операции и “Hands-on-training” сесии, за усъвършенстване на хирургичните умения и запознаване с възможностите на съвременните ендоскопи, енергийни източници и консумативи. Участниците ще имат възможността да представят собствените си резултати в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия по време на модерираната постерна и видео сесия. По време на симпозиума ще бъде организирана медицинска изложба, на която фирмите участници ще предоставят актуална и полезна информация за предлаганите от тях апаратура, инструменти, консумативи и медикаменти. Очакваме 8ми Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” и “2nd SEGUR Workshop on Urolithiasis” да бъдат за поредна година място за среща между приятели и колеги с интереси в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия и да допринесат за развитието на тази област от съвременната медицина в нашата страна. С уважение,Председател на Организационния комитет:Проф. д-р Илия Салтиров, дмн
Вижте още
проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2017