За мен

Началник на Катедра "Урология и нефрология", ВМА, София; Началник на Клиника по ендоурология и ЕКЛ, ВМА, София

  • Полк. проф. Илия Салтиров д.м.н, завършва медицина в Медицинска академия – София през 1983 г..
  • Завършва интернатура по обща хирургия в Клиника по обща хирургия към ВВМИ-София (1983 – 1986), Специализира урология в Катедрата по урология и нефрология към ВВМИ (1986 – 1989) след което работи като началник на Отделение по ендоурология в Клиниката по урология на ВМА (1989 – 2000).
  • През 2000 г. полк. доц. Илия Салтиров е избран за началник на новосъздадената Клиника по „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия” към Катедрата по урология и нефрология на ВМА, а през м. юни 2008 г. и за ръководител на Катедрата по “Урология и нефрология”на ВМА.
  • През 1995 година защитава и дисертационен труд на тема „Диагностични и терапевтични възможности на уретерореноскопията”, а през 2003 година получава научно звание „Доцент”.
  • През 2014 година защитава дисертационен труд на тема “Уролитиаза – съвременни хирургични методи за лечение, показания, възможности, резултати” и придобива научно звание “Доктор на медицинските науки“. През 2015 година придобива академично звание ”Професор” по урология.
  • Полк. проф. Илия Салтиров д.м.н има научни интереси в областта на уролитиазата, ендоурологията, екстракорпоралната литотрипсия и онкоурологията. Завършил курсове и специализации в областта на ендоурологията и минимално-инвазивната и лапароскопска хирургия в урологията.
  • Активен член е на Европейската асоциация по урология (EAU), Световната асоциация по урология (SIU), Българското урологично дружество. За периода 2002 – 2011 година е член на борда на Българското урологично дружество. През 2011 година доц. д-р Илия Салтиров е избран за асоцииран член на Борда на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (eULIS).
  • През 2014 година e избран за замесник председател на борда на SEGUR – South Eastern European Group for Urolithiasis Research.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Илия Салтиров, дмн създаде публикация
2020
default image
11ти Симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия" е отложен.

Уважаеми колеги,Бихме искали да ви информираме, че след сериозен анализ на епидемичната ситуация ...

проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2018
Уролитиаза и хетеролатерална дистопия на бъбрека със срастване – клиничен случай
default image
Уролитиаза и хетеролатерална дистопия на бъбрека със срастване – клиничен случай

Въведение: Хетеролатералната дистопия на бъбрека със срастване е рядка вродена аномалия, при коят...

Публикации

11ти Симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия" е отложен.
Публикация
11ти Симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия" е отложен.
8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”
Публикация
8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”
проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2018
Преходноклетъчен карцином на бъбречното легенче на подковообразен бъбрек – клиничен случай
default image
Преходноклетъчен карцином на бъбречното легенче на подковообразен бъбрек – клиничен случай

Въведение: Преходноклетъчният карцином на горния уринарен тракт е относително рядък и представляв...

проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2018
Ретроградна интраренална хирургия по повод на конкремент в дистопичен бъбрек с малротация
default image
Ретроградна интраренална хирургия по повод на конкремент в дистопичен бъбрек с малротация

Въведение: Бъбречната ектопия се дефинира, като атипично разположен бъбрек, поради неправилната ...

проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2018
Ретроградна интраренална хирургия по повод на конкремент в дистопичен бъбрек с малротация
default image
Ретроградна интраренална хирургия по повод на конкремент в дистопичен бъбрек с малротация

Въведение: Бъбречната ектопия се дефинира, като атипично разположен бъбрек, поради неправилната ...

проф. Илия Салтиров, дмн създаде публикация
2017
8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”
8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

Уважаеми колеги и приятели, От името на Организационния комитет имам удоволствието да ви информи...

проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2017
Уважаеми колеги и приятели, От името на Организационния комитет имам удоволствието да ви информирам, че на 24 и 25 април 2017 година в хотел “Хилтън”, София, България ще се проведе 8ми Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” и “2nd SEGUR Workshop on Urolithiasi...
Вижте още
проф. Илия Салтиров, дмн създаде статус
2017