За мен

Началник на Катедра "Урология и нефрология", ВМА, София; Началник на Клиника по ендоурология и ЕКЛ, ВМА, София

  • Полк. проф. Илия Салтиров д.м.н, завършва медицина в Медицинска академия – София през 1983 г..
  • Завършва интернатура по обща хирургия в Клиника по обща хирургия към ВВМИ-София (1983 – 1986), Специализира урология в Катедрата по урология и нефрология към ВВМИ (1986 – 1989) след което работи като началник на Отделение по ендоурология в Клиниката по урология на ВМА (1989 – 2000).
  • През 2000 г. полк. доц. Илия Салтиров е избран за началник на новосъздадената Клиника по „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия” към Катедрата по урология и нефрология на ВМА, а през м. юни 2008 г. и за ръководител на Катедрата по “Урология и нефрология”на ВМА.
  • През 1995 година защитава и дисертационен труд на тема „Диагностични и терапевтични възможности на уретерореноскопията”, а през 2003 година получава научно звание „Доцент”.
  • През 2014 година защитава дисертационен труд на тема “Уролитиаза – съвременни хирургични методи за лечение, показания, възможности, резултати” и придобива научно звание “Доктор на медицинските науки“. През 2015 година придобива академично звание ”Професор” по урология.
  • Полк. проф. Илия Салтиров д.м.н има научни интереси в областта на уролитиазата, ендоурологията, екстракорпоралната литотрипсия и онкоурологията. Завършил курсове и специализации в областта на ендоурологията и минимално-инвазивната и лапароскопска хирургия в урологията.
  • Активен член е на Европейската асоциация по урология (EAU), Световната асоциация по урология (SIU), Българското урологично дружество. За периода 2002 – 2011 година е член на борда на Българското урологично дружество. През 2011 година доц. д-р Илия Салтиров е избран за асоцииран член на Борда на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (eULIS).
  • През 2014 година e избран за замесник председател на борда на SEGUR – South Eastern European Group for Urolithiasis Research.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Урология

Специалности

Урология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb