Опит

9000, Варна, България, Брегалница 1
35952665256
работя в РЗИ Варна като Директор на дирекция "Надзор на заразните болести"
Работи с осигурител