За мен

Началник Отделение „Нефрология”

  • Завършва медицина 1982 година в Медицински Университет – София. Работи като ординатор във Военна болница гр. Сливен за периода 1983 – 1984 година. От 1985 до 1989 година е клиничен ординатор по вътрешни болести във ВМА – София.
  • От 1989 година е началник отделение по вътрешни болести във Военна болница гр. Сливен. От 1990 година е асистент в Клиника по нефрология към ВМА – София.
  • През 1989 година е специалист по вътрешни болести, от 1992 – по военно-полева терапия, а от 1994 г – по нефрология.
  • От 2000 година е началник на отделението по нефрология към Катедра Урология и Нефрология на ВМА – София.

Опит

1000, София, България, ул. "Св. Георги Софийски" № 3
Платен прием
Работи с осигурител