За мен

Началник Отделение „Диализно лечение”

  • Завършва медицина в Медицинска академия – гр. София през 1978 година. През 1986 година придобива специалност по обща хирургия и по урология. От 1981 година работи в Катедра Урология и Нефрология на ВМА – София, последователно като ординатор, началник отделение онкоурология, началник отделение хемодиализа, началник отделение спешна урология и перитонеална диализа.
  • От 2000 година е началник на отделението по диализно лечение към Катедра Урология и Нефрология ВМА – София. През 2002 година придобива образователна и научна степен „Доктор”.
  • Има научни интереси в областта на бъбречно-възстановителни терапии при остра бъбречна недостатъчност, плазмообмен и плазмаабсорбция при нефрологични, неврологични, хематологични и гастроентерологични заболявания, техники за филтрационно извличане на LDL-фракции при хиперлипидемични високо рискови болни със сърдечно-съдови заболявания.

Опит

1000, София, България, ул. "Св. Георги Софийски" № 3
Платен прием
Работи с осигурител