За мен

Завършила МУ-Плевен, специализант по кардиология в Първа кардиологична клиника при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен