За мен

Анелия Танева е старша медицинска сестра в МБАЛ Централ Хоспитал

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb