Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Клиника по изгаряния, Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Платен прием
Работи с осигурител