Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Клиника по изгаряния, Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Спешна медицина
Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb