Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
ОАИЛ
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра
МБАЛ Св. Анна Варна

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb