За мен

специалист - анестезиолог

Завършил медицина в МУ - Стара Загора. Придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение в МУ - София.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb