За мен

специалист - анестезиолог

Завършила медицина в МУ - Варна. Придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение в МУ - София.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Работи с осигурител